ASHP Labyrinth

Sherbimi Stomatologjik qe ofrohet nga ASHP LABYRINTH


Ashp LABYRINTH ofron nje game
te gjere sherbimesh stomatologjike.
Ne kliniken dentare ofrohen sherbimet ne:
  • Estetik
  • Terapi
  • Kirurgji
  • Ortadontesi
  • Ortopedi
  • Impiantologji