ASHP Labyrinth

ASHP LABYRINTH, ofron nderhyre Higjeno - Shendetesore!

Higjeno - Shendetesore konsiston ne:
  • Dezinfektim
  • Dezinsektim
  • Deratizim.

Me preparate te Bashkimit Europian, metoda bashkohore,
me personel te trajnuar dhe te specializuar ne keto fusha.

Imazhi qe po shfaqet: Imazhi 1